สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) เป็นรถบรรทุกมีลักษณะ 2 ตอน 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง แบบดับเบิ้ลแค็บเครื่องยนต์ ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400.- ซีซี ราคางบประมาณ 854,000.- บาท ราคากลาง   854,000.- บาท  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

       บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. บริษัท พลปิยะ อยุธยา จำกัด                             ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค  
  2. บริษัท เฉลิมชัยออโต้เซลล์ จำกัด                               ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค
  3. บริษัท ชุนหลี ปราจีนบุรี จำกัด                                ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค
  4. บริษัท แกรนด์ไดรฟ์ จำกัด                               ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค
  5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลป์ เอ็มจี ออโต้                 ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค
  6. บริษัท โตโยต้า สุพรรณบุรี (ผู้จำหน่ายโตโยต้า  จำกัด) เสนอราคาเป็นเงิน 789,102.-บาท(ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค)

  ได้พิจารณาเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จึงประกาศให้ บริษัท โตโยต้า สุพรรณบุรี (ผู้จำหน่ายโตโยต้า  จำกัด) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าวต่อไป

Add comment


Security code
Refresh