สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีหนังสือที่ สพ 0023.6/ว302 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Attachments:
Download this file (บทความฯ.PDF)บทความฯ.PDF[ ]3336 kB