สายตรง อบต. โทร. 035-535363

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการสืบทรัพย์ บังคับภาษี และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการสืบทรัพย์ บังคับภาษี และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี