สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

วัดสนามชัย

 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสนามชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ต.สนามชัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035-535363
latitude :  14.49
longitude :  100.14
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.สนามชัย ริมทางหลวงหมายเลข 340 ห่างจากจังหวัดประมาณ 2 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 57 ไร่ จากพงศาวดารเหนือ เล่าว่า พระเจ้ากาแตให้มอญน้องผู้เป็นญาติสร้างขึ้นพร้อมกับบูรณะวัดป่าเลไลยก์ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนปี พ.ศ. 1746 ปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ขนาดใหญ่และมีกำแพงแก้วพร้อมเจดีย์บริวาร ทั้งสี่ทิศ นักโบราณคดีให้ข้อสันนิษฐานว่า เจดีย์วัดสนามชัย เป็นเจดีย์ 16 เหลี่ยม มีการสรา้งซ้อนกันอย่างน้อย 2 สมัย ตั้งแต่สมัยทวารวดี ถึงสมัยอู่ทอง (ปลายทวารวดีต่อสมัยอยุธยา) และสมัยอยุธยา ปัจจุบัน อบต.สนามชัย ได้ทำพิธีบวงสรวงโบราณสถานวัดสนามชัย เป็นประจำทุกปี
การเดินทาง :  รถยนต์