สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองสาธารณสุข

Display #
Title Published Date
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการเเละกิจกรรมด้านกีฬา 14 October 2020
การดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถังดักไขมัน 08 October 2020
มาตรการหลักในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 September 2020
เฝ้าระวังการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 30 September 2020
คู่มือการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายกิจการเเละกิจกรรมเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด19 28 September 2020
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการเเละกิจกรรมเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด19 ประเภทกิจการ กลุ่มที่4 เเละ 5 15 September 2020
ข้อกำหนด เเละคำสั่งนายกรัฐมนตรี 20 August 2020
เเนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสำหรับหอพักสถานศึกษาเเละเอกชน 07 August 2020
ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 06 August 2020
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังจังหวัดระยอง วันที่ 8-11 ก.ค.63 03 August 2020