สายตรง อบต. โทร. 035-535363

กองสาธารณสุข

Display #
Title Published Date
การปฏฺบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการเเพทย์เเผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562 16 January 2020
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา The Thailand-Japan Environmental Solutions Week 15 January 2020
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา The Thailand-Japan Environmental Solutions Week 15 January 2020
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือเเนวทางเวชปฏฺบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก 13 January 2020
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 13 January 2020
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 29 November 2019
การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันคุณภาพเเห่งชาติ พ.ศ. 2545 29 November 2019
ประชาสัมพันธ์เเผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคอหิวาต์เเอฟริกาในสุกร 26 November 2019
วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 25 November 2019
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการเเพทย์เเผนไทย 25 November 2019