สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งเเวดล้อมนานาชาติสิรินทร เเละโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี