สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองสาธารณสุข

Display #
Title Published Date
ขอความร่วมมือดำเนินการมาตราการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย2563 22 May 2020
การใช้ประโยชน์จากตำรายาเเผนไทยของชาติหรือตำราการเเพทย์เเผนไทยของชาติ 22 May 2020
ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563 21 May 2020
ขยายเวลาการใช้มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันเเละควบคุมโรคโคโรนา2019 21 May 2020
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 21 May 2020
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี2563 19 May 2020
กำหนดการบริหารจัดการสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 May 2020
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563 05 May 2020
คำเเนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้เล้วในสถานการณ์การระบายของโรคโคโรนา 28 April 2020
ทบทวน เเละยกเลิกมติคณธรัฐมนตรีการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 28 April 2020