สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองสาธารณสุข

Display #
Title Published Date
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 28 April 2020
มาตราการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 28 April 2020
สรุปกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง 23 April 2020
สรุปข้อสั่งการจาการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 21 April 2020
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 14/2563 21 April 2020
เเนวทางค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 21 April 2020
มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 21 April 2020
มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 21 April 2020
การรณรงค์ลดขยะติดเชื้อในพื้นที่อำเภอเมือง 16 April 2020
เเนวทางการปฏิบัติของจิตอาสาต่อสถานการณ์โรคติดต่อโคโรนา 16 April 2020