สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองสาธารณสุข

Display #
Title Published Date
การดำเนินการเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 07 April 2020
มาตราการป้องกันเเละควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 24 March 2020
เเนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 หรือโควิด19 20 March 2020
การป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในหอพัก 19 March 2020
การป้องกันเเละเฝ้าระวังการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี2563 09 March 2020
ขอความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิต 05 March 2020
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง เเละป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 04 March 2020
ข้อสั่งการจากประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาโรคติดต่ออบุติใหม่เเห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 28 February 2020
การดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)เเละการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 28 February 2020
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลเเละองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราเเห่งชาติ ประจำปี 2563 19 February 2020