สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองสาธารณสุข

Display #
Title Published Date
เเนวทางการดำเนินการตามกฏหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆเเละเผาป่าทำให้เกิดเหตุรำคาญ 19 February 2020
ห้ามกักตุนเเละฉวยโอกาสจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาที่สูงเกินควร 18 February 2020
การเเก้ไขปัญหาสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5 ในพื้นที่ 17 February 2020
มาตราการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 14 February 2020
การปฏฺบัติตามระเบียบกระทรวสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการเเพทย์เเผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 13 February 2020
การป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไสรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 11 February 2020
ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี 2563 เเละขอความร่วมมือำเนินกิจกรรมป้องกันเเละควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด 05 February 2020
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง เเละป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 05 February 2020
การรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการปลอดเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ 05 February 2020
การป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 04 February 2020