สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองสาธารณสุข

Display #
Title Published Date
การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm 2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04 February 2020
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มเเอลกอฮอร์ ครั้งที่ 2/2562 27 January 2020
ขอเชิญสมัครเเละเข้าร่วมประชุมการพัฒนาอนามัยสิ่งเเวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 January 2020
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 20 January 2020
การปฏฺบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการเเพทย์เเผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562 16 January 2020
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา The Thailand-Japan Environmental Solutions Week 15 January 2020
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา The Thailand-Japan Environmental Solutions Week 15 January 2020
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือเเนวทางเวชปฏฺบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก 13 January 2020
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 13 January 2020
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 29 November 2019