สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองสาธารณสุข

Display #
Title Published Date
การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันคุณภาพเเห่งชาติ พ.ศ. 2545 29 November 2019
ประชาสัมพันธ์เเผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคอหิวาต์เเอฟริกาในสุกร 26 November 2019
วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 25 November 2019
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการเเพทย์เเผนไทย 25 November 2019
ข้อสังเกตระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 22 November 2019
ประชาสัมพันธ์ศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งเเวดล้อมนานาชาติสิรินทร เเละโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี 20 November 2019
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งเเวดล้อมนานาชาติสิรินทร เเละโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี 20 November 2019
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ 2019 20 November 2019
ขอความร่วมมือ รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตเเละร้านสะดวกซื้อ งดใช้ถุงพลาสติก 20 November 2019
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 19 November 2019