สายตรง อบต. โทร. 035-535363

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเปิดรับสมัครเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเปิดรับสมัครเด็กเล้ก อายุครบ 2…
Read more...

ประชาสัมพันธ์โครงการกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลสนามชัย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต…
Read more...