สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้ปลอดสารเคมี

ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนผักสด ผลไม้สด ปลอดสารเคมีในตลาดค้าส่ง…
Read more...

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเปิดรับสมัครเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเปิดรับสมัครเด็กเล้ก อายุครบ 2…
Read more...