สายตรง อบต. โทร. 035-535363

โครงการเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัยทำดีเพื่อพ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัย และสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัย…
Read more...

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย…
Read more...

เข้าร่วมจัดนิทรรศการกลุ่มอาชีพของตำบลสนามชัยในงานเทิดพระเกียรติสัปดาห์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 24 - 29 เมษายน 2561

กลุ่มอาชีพตำบลสนามชัยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพของตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ในงานเทิดพระเกียรติสัปดาห์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่…
Read more...