สายตรง อบต. โทร. 035-535363

- มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้กับคนพิการ นางลำไย แสงทอง บ้านเลขที่ 169/4 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านหัวเกาะ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี

Rate this item
(0 votes)
back to top