สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประชาสัมพันธ์โครงการกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลสนามชัย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ณ อาคารสนามบินเฮลิคอปเตอร์ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่งานกฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Rate this item
(0 votes)
back to top