สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย พร้อมข้าราชการ และประชาชน ร่วมกันแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดโครงการ ส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีให้สืบต่อไป

Rate this item
(0 votes)
back to top