สายตรง อบต. โทร. 035-535363

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Rate this item
(0 votes)
back to top