สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้ปลอดสารเคมี

ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนผักสด ผลไม้สด ปลอดสารเคมีในตลาดค้าส่ง ตลาดสด ตลาดนัด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานประกอบกิจการ โดยเน้นให้เลือกผักสด ผลไม้สดที่ผ่านการตรวจสอบและที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเน้นย้ำการล้างผักสด ผลไม้สดที่ถูกสุขลักษณะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภต

Last modified on Wednesday, 20 November 2019 13:37
Rate this item
(0 votes)
back to top