สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เปิดรับสมัครเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเปิดรับสมัครเด็กเล้ก อายุครบ 2 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป (เกิดตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถังวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามวันและเวลาราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเปิดรับสมัครเด็กเล้ก อายุครบ 2 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป (เกิดตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถังวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามวันและเวลาราชการ
Rate this item
(0 votes)
back to top