สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ชอเชิญร่วมงานโครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัย

ขอเชิญร่วมงานโครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านในวันที่ 22 มีนาคม  2561

ณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย

Rate this item
(0 votes)
back to top