สายตรง อบต. โทร. 035-535363

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยต้อนรับคณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี

นายปิยพ้ฒน์  เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ได้ไปให้การต้อนรับ พลเอก อาทร  โลหิตกุล หัวหน้าส่วนบังคับบัญชา สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เดินทางมาเพื่อกำกับและติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและติดตามแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี ที่สนามเฮลิคอปเตอร์ตำบลสนามชัย วันที่ 23 มีนาคม  2561 

Rate this item
(0 votes)
back to top