สายตรง อบต. โทร. 035-535363

โครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำยลสนามชัยโดยกองการศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัยจัดโครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยนำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในงานเป็นการให้ความรู้และกิจกรรมร้องเพลงเกี่ยวข้าวโดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีเป็นผู้ดำเนินการ

Rate this item
(0 votes)
back to top