สายตรง อบต. โทร. 035-535363

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การสร้างเครือเด็กและเยาวชน Dj Teen

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สภาเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัยและคณะทำงานด้านเด็กสตรีและครอบครัวตำบลสนามชัย  ได้เข้าร่วมอบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน Dj Teen  ของบ้านพักเด็กและครอบครัวตำบลสนามชัยจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัย ได้จัดกิจกรรม   Dj Teen  ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัย เพื่อรณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในตำบล

Last modified on Thursday, 29 March 2018 10:35
Rate this item
(0 votes)
back to top