สายตรง อบต. โทร. 035-535363

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี

รายใหม่   เดือน มีนาคม 2561 

Last modified on Thursday, 05 April 2018 14:33
Rate this item
(0 votes)
back to top