สายตรง อบต. โทร. 035-535363

วันจักรี

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้เข้าพิธีวางพานพุ่ม ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

Last modified on Thursday, 19 April 2018 10:58
Rate this item
(0 votes)
back to top