สายตรง อบต. โทร. 035-535363

Big cleanning day 18 พฤษภาคม 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดโครงการ Big cleanning day โดยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บริเวณคลองชลประทานหลังไซซี เพื่อให้สอดคล้องกัยนโยบายของรัฐบาลในการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ 

Rate this item
(1 Vote)
back to top