สายตรง อบต. โทร. 035-535363

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี61

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2561 ในหมู่บ้าน วัด และโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลสนามชัยโดยมีประชาชนนำสุนัข และแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Rate this item
(0 votes)
back to top