สายตรง อบต. โทร. 035-535363

เข้าร่วมประชุมในโครงการ "พัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน สู่การเป็นศูนย์รับรายงานตัวและควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ"

นายสุมล ขุนสังวาลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 2 และนายเสรี พันตาวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 5 ในฐานะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสนามชัย ได้เข้าร่วมประชุมในโครงการ "พัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน สู่การเป็นศูนย์รับรายงานตัวและควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ" ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องกาลพฤกษ์ 2 โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ

Rate this item
(0 votes)
back to top