สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ขอเรียนเชิญชาวตำบลสนามชัย เข้าร่วมโครงการ กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานกฎหมายและคดี ขอเรียนเชิญชาวตำบลสนามชัย เข้าร่วมโครงการ กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 20 เดือนมิถุนายน 2561 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ณ อาคารสนามบินเฮลิคอปเตอร์ตำบลสนามชัย

Rate this item
(0 votes)
back to top