สายตรง อบต. โทร. 035-535363

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสุทธิชัย สุขวัฒน์นิจกูล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยมีนายวชิรวิชญ์ บัวมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ให้การต้อนรับ

Rate this item
(0 votes)
back to top