สายตรง อบต. โทร. 035-535363

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองฯ   จังหวัดสุพรรณบุรี

รายใหม่   เดือน  มิถุนายน  2561

Rate this item
(0 votes)
back to top