สายตรง อบต. โทร. 035-535363

โครงการเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัยทำดีเพื่อพ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัย และสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัย , คณะทำงานด้านเด็ก สตรี และครอบครัวตำบลสนามชัย ให้ความสำคัญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน และจิตอาสาในพื้นที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความรักสามัคคีในชุมชน ห่างไกลยาเสพติด     ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 ณ วัดสำปะซิว  ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา

Rate this item
(0 votes)
back to top