สายตรง อบต. โทร. 035-535363

พลังชีวิตพลังจิตใต้สำนึกแนวใหม่เพื่อสร้างความสุขในชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ชมรมผู้สูงอายุได้จัดอบรมโครงการพลังชีวิตพลังจิตใต้สำนึกแนวใหม่เพื่อสร้างความสุขในชีวิตผู้สูงอายุที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสนามชัยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสนามชัย

Rate this item
(0 votes)
back to top