สายตรง อบต. โทร. 035-535363

กีฬาสี

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยสำนักปลัดได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในให้กับพนักงานส่วนตำบลโดยแบ่งเป็น 2 สี คือสีฟ้าและสีเหลืองและมีชนิดการแข่งขันเป็นกีฬามหาสนุกเช่น การวิ่งกระสอบ ปิดตาตีปี๊บ เก้าอี้ดนตรี ฯลฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2561

Rate this item
(0 votes)
back to top