สายตรง อบต. โทร. 035-535363

โครงการจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 14 ตุลาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำความสะอาดภายในบริเวณวัดสำปะซิว

Rate this item
(0 votes)
back to top