สายตรง อบต. โทร. 035-535363

รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลสนามชัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ได้มีการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านบัวคลี่8 หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย และภายในตำบลสนามชัยโดยมีการเดินรณรงค์ใส่ทรายและพ่นยุงควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งมีการระบาดของโรค

Rate this item
(0 votes)
back to top