สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.

Rate this item
(0 votes)
back to top