สายตรง อบต. โทร. 035-535363

19 Jan

กรมศิลปากรจัดอบรมโครงการจัดอบรมพัฒนา เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กรมศิลปากรจัดอบรมโครงการจัดอบรมพัฒนา เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

Read more...
15 Jan

เชิญชวนชาว อปท. เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มพูนความรู้เตรียมสู่การเลือกตั้งและการบริหารงานเชิงรุก

(ภาพตัวอย่าง) เชิญชวนชาว อปท. เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มพูนความรู้เตรียมสู่การเลือกตั้งและการบริหารงานเชิงรุก เรียนรู้เทคนิคการพูดในที่ชุมชน การปราศรัยหาเสียง การออกแบบนโยบาย การสื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงาน กลยุทธ์สื่อสารเพื่อสร้างความนิยมทางการเมือง ฯลฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี สนใจติดต่อ คุณภวันรัตน์ ฝ่ายประสานงานโครงการอบรม โทร 089-8914969
Read more...
Subscribe to this RSS feed