สายตรง อบต. โทร. 035-535363

25 May

เข้าร่วมจัดนิทรรศการกลุ่มอาชีพของตำบลสนามชัยในงานเทิดพระเกียรติสัปดาห์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 24 - 29 เมษายน 2561

กลุ่มอาชีพตำบลสนามชัยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพของตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ในงานเทิดพระเกียรติสัปดาห์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 24 - 29 เมษายน 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more...
24 May

โครงการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการสร้างความปรองดองการป้องกันความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีบูรณาการร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสนามชัยได้จัดโครงการโครงการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการสร้างความปรองดองการป้องกันความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน ในวันที่ 17 พฤษภาคม  2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Read more...
23 May

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี61

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2561 ในหมู่บ้าน วัด และโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลสนามชัยโดยมีประชาชนนำสุนัข และแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Read more...
22 May

Big cleanning day 18 พฤษภาคม 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดโครงการ Big cleanning day โดยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บริเวณคลองชลประทานหลังไซซี เพื่อให้สอดคล้องกัยนโยบายของรัฐบาลในการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ 

Read more...
Subscribe to this RSS feed