สายตรง อบต. โทร. 035-535363

27 Jun

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสุทธิชัย สุขวัฒน์นิจกูล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยมีนายวชิรวิชญ์ บัวมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ให้การต้อนรับ

Read more...
19 Jun

ขอเรียนเชิญชาวตำบลสนามชัย เข้าร่วมโครงการ กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งานกฎหมายและคดี ขอเรียนเชิญชาวตำบลสนามชัย เข้าร่วมโครงการ กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 20 เดือนมิถุนายน 2561 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ณ อาคารสนามบินเฮลิคอปเตอร์ตำบลสนามชัย

Read more...
18 Jun

ต้อนรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยคนใหม่

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยการนำของนายปิยพัฒน์ เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยพร้อมด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้ให้การต้อนรับ นายวชิรวิชญ์  บัวมี ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยคนใหม่

Read more...
15 Jun

เข้าร่วมประชุมในโครงการ "พัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน สู่การเป็นศูนย์รับรายงานตัวและควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ"

นายสุมล ขุนสังวาลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 2 และนายเสรี พันตาวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หมู่ที่ 5 ในฐานะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสนามชัย ได้เข้าร่วมประชุมในโครงการ "พัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน สู่การเป็นศูนย์รับรายงานตัวและควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ" ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องกาลพฤกษ์ 2 โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ

Read more...
Subscribe to this RSS feed