สายตรง อบต. โทร. 035-535363

19 Sep

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 19 กันยายน  2561 เวลา 9.00 น.

Read more...
17 Sep

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 14 กันยายน 2561

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 14 กันยายน 2561

Read more...
17 Sep

โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ม.4

วันที่ 11 กันยายน 2561 ได้จัดอบรมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ม.4 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสนามชัย

Read more...
17 Sep

โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ม.5

วันที่ 10 กันยายน 2561 ได้จัดอบรมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ม.5 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสนามชัย

Read more...
17 Sep

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 กองการศึกษาฯได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Read more...
17 Sep

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ม.2

วันที่ 7 กันยายน 2561 ได้จัดอบรมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ม.2 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสนามชัย

Read more...
17 Sep

AIA Sharing A Life Charity Run

เอไอเอ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ “AIA Sharing A Life Charity Run” เพื่อปลุกพลังให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพผ่านการเดิน-วิ่งพร้อมกันทั้งหมด 10 จุดทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 พร้อมแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคมไทยผ่านการบริจาคเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้รับมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมกับเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดงานที่โบราณสถานวัดสนามชัยโดยมี คุณวราวุธ ศิลปอาชา ประธานสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน และนายปิยพัฒน์ เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเป็นผู้รับมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งที่ติดตั้งในโบราณสถานวัดสนามชัย จำนวน 6 เครื่อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 700 คน

Read more...
04 Sep

กีฬาสี

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยสำนักปลัดได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในให้กับพนักงานส่วนตำบลโดยแบ่งเป็น 2 สี คือสีฟ้าและสีเหลืองและมีชนิดการแข่งขันเป็นกีฬามหาสนุกเช่น การวิ่งกระสอบ ปิดตาตีปี๊บ เก้าอี้ดนตรี ฯลฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2561

Read more...
04 Sep

การแข่งขันกีฬาเปตอง ปี 2561

วันที่ 1 กันยายน 2561 กองศึกษาฯ อบต.สนามชัยได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสนามชัยโดยจัดประเภทของกีฬาเป็นการแข่งขันเปตอง เวลา 08.00 น. เป็นกีฬาประเภทเปตอง ณ สนามเปตอง โบราณสถานวัดสนามชัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลสนามชัย ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้จักกฎกติกาการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และต่อต้านยาเสพติด โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1 ประเภท ชายคู่ เยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี รับ 6 ทีม 2 ประเภท หญิงคู่ เยาวชนอายุ ไม่เกิน 15 ปี รับ 6 ทีม

Read more...
04 Sep

พลังชีวิตพลังจิตใต้สำนึกแนวใหม่เพื่อสร้างความสุขในชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ชมรมผู้สูงอายุได้จัดอบรมโครงการพลังชีวิตพลังจิตใต้สำนึกแนวใหม่เพื่อสร้างความสุขในชีวิตผู้สูงอายุที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสนามชัยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสนามชัย

Read more...
Subscribe to this RSS feed