สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

18 Oct

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเปิดรับสมัครเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยเปิดรับสมัครเด็กเล้ก อายุครบ 2 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป (เกิดระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถังวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตามวันและเวลาราชการ

Read more...
Subscribe to this RSS feed