สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

31 Jan

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายสุวิช ชูตระกูล รองอธิบดีอัยการภาค 7 และอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายสุวิช  ชูตระกูล รองอธิบดีอัยการภาค 7 และอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยมีนายปิยพัฒน์  เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย และนายวชิรวิชญ์ บัวมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ให้การต้อนรับ

Read more...
Subscribe to this RSS feed