สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

27 May

คณะทำงานด้านเด็กสตรีและครอบครัวตำบลสนามชัย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามผล เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกิดภายในตำบลสนามชัย เมื่อวันที่ี 23 พฤษภาคม 2562

Read more...
27 May

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการซ้ำซ้อน ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ในพื้นที่ตำบลสนามชัย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

Read more...
23 May

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิขะบูชา และโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน พึงปฏิบัติในวันวิสาขะบูชา ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ วัดลาวทอง ตำบลสนามชัย

Read more...
23 May

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ มะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลระยะท้ายและความตายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

Read more...
22 May

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Read more...
10 May

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อันเป็นมหามงคลยิ่งของประเทศชาติ และประชาชนคนไทย ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

Read more...
03 May

ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

Read more...
Subscribe to this RSS feed