สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

Website URL:

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 

- มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้กับคนพิการ นางลำไย แสงทอง บ้านเลขที่ 169/4 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านหัวเกาะ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี

"23 ตุลาคม วันปิยมหาราช"

"23 ตุลาคม วันปิยมหาราช"
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 57 รูป 
จากนั้นในเวลาต่อมา ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี ได้นำทุกภาคส่วน ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทยตลอดมา

 

Subscribe to this RSS feed