สายตรง อบต. โทร. 035-535363

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

Website URL:

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 

- มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้กับคนพิการ นางลำไย แสงทอง บ้านเลขที่ 169/4 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านหัวเกาะ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี

"23 ตุลาคม วันปิยมหาราช"

"23 ตุลาคม วันปิยมหาราช"
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 57 รูป 
จากนั้นในเวลาต่อมา ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี ได้นำทุกภาคส่วน ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทยตลอดมา

 

จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ

วันที่ 13 ต.ค. 2561 เวลา 18.00 น.ณ อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย นำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ข้าราชการกและประชาชน ตำบลสนามชัย เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย พร้อมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และบรรเลงเพลง "พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์"

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายปิยพัฒน์  เจริญสุข พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลสนามชัย   เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน  89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร  หลังจากเสร็จพิธีตักบาตรนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธี  ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี   ประกอบกิจกรรมวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

     
     
     
     
     
     

โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแจ้งว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาของเด็กและเยาวชน และเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าวข้างต้น จึงได้ร่วมกับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ และโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” จัดทำโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” อันมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้ได้ 3,000,000 เครื่อง และนำไป
รีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่น ๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง

 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

Subscribe to this RSS feed