สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เข้าร่วมจัดนิทรรศการกลุ่มอาชีพของตำบลสนามชัยในงานเทิดพระเกียรติสัปดาห์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 24 - 29 เมษายน 2561

กลุ่มอาชีพตำบลสนามชัยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพของตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ในงานเทิดพระเกียรติสัปดาห์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่…
Read more...

โครงการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการสร้างความปรองดองการป้องกันความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีบูรณาการร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสนามชัยได้จัดโครงการโครงการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการสร้างความปรองดองการป้องกันความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน ในวันที่ 17…
Read more...

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี61

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม…
Read more...