สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

โครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำยลสนามชัยโดยกองการศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัยจัดโครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน ในวันที่ 22…
Read more...

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยประจำปีงบประมาณ…
Read more...

ชอเชิญร่วมงานโครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัย ขอเชิญร่วมงานโครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านในวันที่ 22…
Read more...

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล.)

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วม “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก…
Read more...