สายตรง อบต. โทร. 035-535363

กีฬาสี

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยสำนักปลัดได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในให้กับพนักงานส่วนตำบลโดยแบ่งเป็น 2…
Read more...

โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ม.1และ ม.6

การอบรมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ม.6 วันที่…
Read more...