สายตรง อบต. โทร. 035-535363

โครงการส่งเสริมการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้จัดทำโครงการส่งเสริมการถวายเทียนประจำปีงบประมาณ 2561…
Read more...

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา…
Read more...

โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแจ้งว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาของเด็กและเยาวชน…
Read more...

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย…
Read more...

โครงการเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัยทำดีเพื่อพ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัย และสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัย…
Read more...

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย…
Read more...