สายตรง อบต. โทร. 035-535363

โครงการเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัยทำดีเพื่อพ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลสนามชัย และสภาวัฒนธรรมตำบลสนามชัย…
Read more...

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย…
Read more...