สายตรง อบต. โทร. 035-535363

กีฬาสี

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย โดยสำนักปลัดได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในให้กับพนักงานส่วนตำบลโดยแบ่งเป็น 2…
Read more...